Teemme monialaista hankeyhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Parannamme hyvinvointia, kilpailukykyä ja koulutusta sekä kehitämme uusia tuotteita, palveluja ja toimintamalleja alueemme toimijoiden tarpeisiin.


Mieliteko-logo valkoinen keltaisella taustalla.

Mieliteko

Vuosikymmenen mittainen kehittämisprojekti, joka tähtää Pohjois-Savon maakunnan asukkaiden mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvistamiseen sekä päihteiden käytön vähentämiseen.

Kesto: 8/2021–31.8.2023

Yhteyshenkilöt:
Fatima Moursad, 044 785 6898, fatima.moursad@savonia.fi
Ulla Piipponen, 044 785 6044, ulla.piipponen@savonia.fi


Vireeksi – kuljettajan parhaaksi

Edistämme raskaan ajoneuvon kuljettajien työhyvinvointia ja -kykyä tarjoamalla henkilökohtaista ohjausta ravitsemukseen, liikuntaan ja ergonomiaan liittyvissä asioissa. Toteutamme lisäksi erilaisia hyvinvointimittauksia. Toimimme yhdessä Savon ammattiopiston kanssa.

Kesto: 1.2.2020–30.4.2023

Yhteyshenkilö:
Merja Ala-Kotila, 044 785 6057, merja.ala-kotila@savonia.fi


VirTech

Virtuaaliteknologia työelämän ja koulutuksen kehittämisessä: koulutamme ja opastamme pohjoissavolaisia yrityksiä XR-teknologian käyttöönotossa ja sen soveltamisessa. Tuemme toiminnallamme virtuaaliteknologiaan perustuvien toimintamallien käyttöönottoa.

Kesto: 1.10.2021–31.8.2023.

Yhteyshenkilö:
Anssi Mähönen, 044 785 6416, anssi.mahonen@savonia.fi


Game over? Continue!

Game Over? – Continue! -hanke vahvistaa pohjoissavolaisten nuorten tulevaisuuden näkymiä, hyvinvointia ja elämänhallintaa ohjatun digipelitoiminnan keinoin. Kohderyhmän 2. asteella opiskelevat nuoret osallistuvat ryhmätoimintaan, jossa he pääsevät harjoittelemaan erilaisia opintoihin ja työelämään kiinnittymistä ja motivoitumista tukevia taitoja.

Kesto: 01.10.2022–31.12.2023

Yhteyshenkilö:
Jaana Konttinen, 044 785 5824, jaana.konttinen@savonia.fi


Green Data Future Solutions

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisten pk-yrityksien mahdollisuuksia hyödyntää eri lähteistä saatavaa dataa omassa liiketoiminnassaan ja nostaa yritysten digitaalisuuden tasoa edesauttaen korona-ajan liiketoiminnan kehittämisessä.

Kesto: 1.8.2020–31.5.2023

Yhteyshenkilö: Laura Leppänen, 044 785 6847, laura.leppanen@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu logo pinkki.

Savonia-ammattikorkeakoulu logo pinkki.

Experts in Medical Computing

Tarjoamme lääketieteellisen tietojenkäsittelyn täydennyskoulutusta ja kasvatamme alan ammattilaisten määrää.

Kesto: 1.1.2020–30.6.2023

Yhteyshenkilö:
Paola Kontro, 044 785 6934, paola.kontro@savonia.fi