Aivoterveys-tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti eri ikäisten ihmisten terveyttä. Kehitämme ja tutkimme terveyden edistämisen, ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä kuntoutuksen menetelmiä ja ratkaisuja.

Oikealle katsovan ihmisen pään sivuprofiili sinisellä pohjalla. Pään sisällä näkyvät aivot ja aivorunko.

Aivoterveys on kokonaisvaltaista hyvinvointia

Aivoterveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on tukea hyvän aivoterveyden toteutumista.

Aivoterveys voidaan nähdä kokonaisvaltaisena hyvinvointina, jossa yksilöllä on kyky elää mielekästä ja merkityksellistä elämää ilman aivosairauksia tai toiminnallisia ongelmia ajattelun, muistin, oppimisen, tarkkaavaisuuden, kielellisten ongelmien tai havaitsemisen osa-alueilla. (Duodecim & Suomen Akatemia. 2020, 3, 11).

Mielenterveys on osa aivoterveyttä. WHO:n määritelmän (2004) mukaan mielenterveys on psyykkisen hyvinvoinnin tila, jossa ihminen ymmärtää oman potentiaalinsa, selviytyy normaaleista stressitilanteista, pystyy työskentelemään tuotteliaasti sekä pystyy antamaan oman panoksensa yhteisönsä hyväksi.

Mielenterveys on osa hyvinvointia, ja positiivinen mielenterveys on voimavara, jolla sitä voidaan edistää.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme keskittyy seuraaviin teemoihin:

Mielenterveyden edistäminen

Elintapaohjaus ja hyvinvointi

Neurologinen kuntoutus

Lisätietoja