Vaikuttavat ja turvalliset sote-palvelut -tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä kehittää asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, joissa hyödynnetään teknologiaa ja digitaalisuutta sekä terveys- ja hyvinvointidataa. Keskitymme työssämme erityisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävän johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kehittämisen kohteena ovat myös ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut.

Älykello ranteessa.

Lisätietoja

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme keskittyy seuraaviin teemoihin:

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä johtaminen

Sote-palvelurakenne ja palvelutuotanto

Sote-alan toimijoiden osaamisen kehittäminen